1 - 0002Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут
землеробства НААН” – К.: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 3. – 144 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

[Зміст] 

 1. Дегодюк Е. Г., Дегодюк Т. С. [Адаптація системи землеробства І. Овсинського до умов виробництва органічної продукції рослинництва] 3-9
 2. Боднар Ю. Д. [Вплив тривалого застосування добрив на агрофізичні показники родючості ґрунту та врожайність культур] 10-17
 3. Гера О. М. [Якість однорічних кормових культур на осушуваних органогенних ґрунтах] 18-23
 4. Малиновська І. М.,Черниш О. О., Юла В. М. [Особливості застосування композицій мікроорганізмів у технології вирощування пшениці ярої] 24-31
 5. Ятчук В. Я. [Вплив агротехнічного заходу на забур’яненість посівів кукурудзи] 32-37
 6. Карпук Л. М., Крикунова О. В., Вахній С. П. [Особливості позакореневого підживлення буряків цукрових мікродобривами] 38-45
 7. Шевченко Т. В. [Продуктивність буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення у поєднанні з фунгіцидами] 46-55
 8. Мандровська С. М. [Вплив передпосівного оброблення насіння на продуктивність проса прутоподібного] 56-63
 9. Kluchevich M. M., Piontkovsky P. V. [Мain fungial diseases of spelt in Polissya] 64-68
 10. Бондаренко І. В. [Видове різноманіття членистоногих-шкідників зерна колосових культур в період зберігання] 69-76
 11. Кургак В. Г., Цимбал Я. С. [Особливості ведення кормовиробництва за органічного землеробства] 77-86
 12. Слюсар С. М. [Продуктивність сорго залежно від удобрення на осушуваних торфових грунтах Полісся] 87-92
 13. Яцишен О. Л., Тараненко Л. К. [Перспективи вирощування гречки в Україні] 93-98
 14. Давидюк І. М., Жемойда В. Л. [Гібридологічний аналіз тригібридного схрещування зразків жита озимого (Secаle cereale L.)] 99-105
 15. Присяжнюк О. І., Калюжна Е. А., Король Л. В. [Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько цінними ознаками] 106-116
 16. Димитров С. Г. [Стабільність та пластичність сучасних гібридів соняшнику] 117-124
 17. Бочарова М. І., Батерук М. М. [Характеристика колекційних зразків пажитниці багатоквіткової для використання в селекції] 125-138