спецЗбірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” – К.: ВД “ЕКМО”, 2008. – Спецвипуск. – 172с.

У збірнику вміщено статті Всеукраїнської наукової конференції „Наукові основи землеробства у контексті змін клімату”, що обгрунтовують комплексний підхід до створення еколого безпечних систем ведення землеробства та природокористування у зв’язку з прогнозованими змінами клімату у першій половині XXI сторіччя, шляхом стабілізації землекористування, створення і освоєння інтенсивних енергозберігаючих технологій вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва.
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (спецвипуск) рекомендовано і затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства УААН” від 17 листопада 2008 року, протокол № 8.

ЗМІСТ

Сайко В.Ф. Землеробство в контексті змін клімату. 3с.
Іващенко О.О., Іващенко О.О. Шляхи адаптації землеробства в умовах змін клімату 15с.
Ромащенко М.І., Савчук Д.П., Шевченко А.М., Шатковський А.П., Рябков С.В. Актуальні питання розвитку зрошення у контексті змін клімату. 21с.
Мазур Г.А. Прогнозування змін основних властивостей ґрунтового покриву в умовах коливань клімату  27с.
Боговін А.В. Підвищення ефективності використання лукопасовищних угідь за потепління клімату 33с.
Слюсар І.Т. Використання осушуваних земель гумідної зони в контексті
глобальних змін клімату 42с.
Свидинюк І.М., Шморгун О.В. Реалізація біологічного потенціалу зернових культур за різних технологій вирощування 49с.
Чайка В.М., Бакланова О.В., Білявський Ю.В. Потепління і прогноз фітосанітарного стану агроценозів України.. 56с.
Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г. Спеціалізація землеробства в Україні залежно від зміни клімату.. 69с.
Бойко П.І., Коваленко Н.П., Дишлевий В.А. Роль сівозміни у зменшенні негативної дії погодних умов на формування врожайності сільськогосподарських культур 78с.
Шуль Д.І., Савчук О.І., Грицевич Ю.С., Кулька Л.С., Солян М.Я. Строки сівби пшениці озимої залежно від погодних умов у Західному Лісостепу. 88с.
Крамарьов С.М., Краснєнков С.В., Артеменко С.Ф., Коцюбан А.І., Льоринець Ф.А., Сидоренко Ю.Я., Яковишина Т.Ф., Шевченко В.М.
Вплив технології вирощування і рівня зволоження на продуктивність
кукурудзи в Степу. 93с.
Юхименко А.І., Волощук С.І., Кочмарський В.С. Ураження пшениці озимої «вірусом жовтої каликовості ячменю» залежно від метеорологічних умов вегетації. 107с.
Волкогон В.В. Удобрення кукурудзи за інтенсивністю біологічної трансформації азоту ризосфери. 112с.
Корсун С.Г. Агроекологічний моніторинг у контексті глобальної зміни
клімату. 120с.
Яцик М.В., Коломієць С.С. Аналіз можливих еволюційних змін властивостей грунтів залежно від клімату. 127с.
Грищенко Р.Є. Вплив агрометеорологічних умов на структуру врожайності
гречки у Лісостепу. 131с.
Драган М.І. Значення погодних умов в онтогенезі культури проса. 137с.
Архипенко Ф.М. Особливості кормовиробництва в умовах зміни клімату. 143с.
Гуральчук Ж.З., Гуральчук С.З. Вплив інокуляції рослин арбускулярними мікоризними грибами на стійкість до зміни погодних умов. 160с. Наші ювіляри. 165с.