1 - 0002

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” – К.: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вид. 1. – 180 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

ЗМІСТ

                  ЗЕМЛЕРОБСТВО

 1. Вавринович О.В. Вплив сівозмінного чинника на забур’яненість посівів ячменю ярого……………………………….3
 2. Квасніцька Л.С. Продуктивність короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу……………8
 3. Корсун С.Г., Шкарівська Л.І., Гірник В.В., Білий Р.М. Застосування відходів олійно7жирової та солодової промисловості на добриво………….. 18              РОСЛИННИЦТВО
 4. Колодяжний О.Ю., Патика М.В., Танчик С.П. Формування біологічного потенціалу пшениці озимої за різних систем землеробства……………………………………………………………………. 24
 5. Рожков А.О., Гутянський Р.А. Формування фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлення……………………………………………………………………. 34
 6. Рябокінь Т.М. Вплив факторів інтенсифікації на фотосинтетичну діяльність посівів гороху………………………….. 47
 7. Грищенко Р.Є., Любчич О.Г., Мазуренко Т.В. Фотосинтетична продуктивність посівів гречки в Північному Лісостепу…………. 57
 8. Камінський В.Ф., Глієва О.В. Продуктивність та якість зерна проса за різних рівнів удобрення……………………………………….. 63
 9. Павленко Г.В. Вплив елементів технології вирощування на якість насіння сої в Правобережному Лісостепу………………….. 72
 10. Ковальчук Н.В. Вплив біологічного живлення на продуктивність сортів сої………………………………………………….. 80
 11. Ратошнюк В.І. Продуктивність люпину вузьколистого залежно від рівнів мінерального живлення……………………………………… 87
 12. Пасацька В.С., Гаврилюк Н.М. Найпоширеніші фітофаги пшениці озимої та заходи контролю їх чисельності в північній частині Лісостепу……………………………………………………………… 95 2КОРМОВИРОБНИЦТВО
 13. Слюсар С.М. Хімічний склад біомаси сорго залежно від виду, добрив та укосу…… 101
 14. Цимбал Я.С. Якість корму багаторічних трав та сумішей однорічних культур у зеленому конвеєрі…….. 107
 15. Повидало В.М., Ткаченко О.І. Продуктивність вегетативної маси насінників багаторічних злакових трав залежно від удобрення…. 117
 16. Хоміна В.Я., Тарасюк В.А. Урожайність розторопші плямистої залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного……………………………………………………………………….. 123 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО
 17. Taranenko L.K., Yatsyshen O.L. Genetic grounding for improvement of Fagopyrum esculentum Moench breeding methods…………….. 132
 18. Тимошенко О.В., Голик Л.М., Стариченко В.М., Заїка Є.В., Вітвіцька О.І. Кореляційний зв’язок висоти рослин із вмістом протеїну та їх мінливість у гібридних популяціях другого покоління пшениці озимої………………………………………………. 139
 19. Юрченко Т.В., Волощук С.І. Мінливість ознак продуктивності гібридно7мутантних популяцій пшениці м’якої озимої……… 147
 20. Лутак І.А., Шаповал А.В. Насіннєва продуктивність пшениці ярої залежно від фракційного складу, сорту та рівнів удобрення………………………………………………………………………. 158
 21. Катеринчук І.М., Вишнівський П.С. Продуктивність ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та застосування рістрегулюючого фунгіциду Піктор………………………………….. 166