Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (випуск 3—4). К.: ЕКМО, 2006. 130 с.

У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва,
мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

[Зміст]

 1. Шевченко І. П., Коломієць Л. П., Гірман О. В. [До питання методології ландшафтних досліджень за раціонального використання сільськогосподарських земель] {To the question of landscape research methodology at the rational agricultural land use} 3-6
 2. Григора Т. І. [Вплив агротехнологій на інтенсивність гумусоутворення в сірих лісових грунтах] {Effect of agrotechnologies on the humus formation on grey forest soils} 7-12
 3. Савченко Г. І., Квасніцька Л. С. [Вплив сівозмін на забур’яненість посівів озимої пшениці] {Influence of crop rotations on winter wheat crop infestation} 12-18
 4. Городній М. М., Богданець В. А. [Ефективність добрив при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному ґрунті в Правобережному Лісостепу] {Fertilizer efficiency when growing spring wheat on meadow chernozemic soil in the right-bank Forest-Steppe} 18-21
 5. Танчик С. П., Усатий Г. Ю. [Водоспоживання рослинами кукурудзи залежно від мінерального живлення і густоти стояння] {Water supply by maize plants depending on mineral nutrition and the density of crop} 21-26
 6. Слюсар І. Т., Сербенюк В. О. [Вплив оструктурювання торфовищ на продуктивність багаторічної траво смушки] {Effect of the structural improvement of peatlands on the perennial grass mixture productivity} 26-32
 7. Городній М. М., Павлюк С. Д. [Урожайність та якість зерна ярого тритикале залежно від удобрення] {Spring triticale kernel yield and quality depending on the fertilization} 32-36
 8. Кононюк Л. М., Олійник К. М, Пальонко Л. В. [Продуктивність пшениці озимої залежно від технології вирощування] {Winter wheat productivity depending on the growing technology} 37-44
 9. Єгупова Т. В., Блажевич Л. Ю., Романюк П. В. [Ефективність вирощування ярого тритикале сорту Арсенал у північному Лісостепу] {The effectiveness of spring triticale growing of the Arsenal variety in the northern Forest-Steppe} 44-49
 10. Свидинюк І. М., Телепенько О. В., Шморгун О. В. [Продуктивність та пивоварна якість ячменю ярого залежно від удобрення] {Spring barley productivity and brewing quality depending on the fertilization} 50-54
 11. Вишнівський П. С., Камінський В. Ф., Ремез Г. Г. [Шляхи підвищення продуктивності ріпаку ярого] {The ways of increase in spring rape productivity in the northern Forest-Steppe} 55-60
 12. Камінський В. Ф., Губенко Л. В. [Продуктивності ріпаку ярого залежно від удобрення в північному Лісостепу] {Spring rape productivity depending on the fertilization in the northern Forest-Steppe} 60-65
 13. Джура Н. М. [Урожайність люпину вузьколистого залежно від агротехнічних заходів у Правобережному Лісостепу] {The blue lupin yield depending on agrotechnical measures in the right-bank Forest-Steppe} 66-70
 14. Молдован Ж. А., Молдован В. Г., Галиш Ф. С. [Продуктивне довголіття конюшини повзучої в різнотипних пасовищних травостоях] {Productive white clover longevity in pasture grass stands of different type} 70-75
 15. Іскра В. І. [Формування листкової поверхні травосумішок залежно від способів сівби] {Leaf area formation of grass mixtures depending on seeding methods} 76-81
 16. Єрмакова Л. М.,. Кобзистий Ю. А. [Продуктивність посівів суданської трави та її сумішок з білковими компонентами в Правобережному Лісостепу] {Productivityof sudan grass and its mixture crops with protein components in the right-bank Forest-Steppe} 81-85
 17. Лешкович Р. І. [Ефективність азотних добрив на культурних сіножатях] {Nitrogenous fertilizer efficiency in cultivated hayfields} 86-91
 18. Кубрак С. М. [Вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві] {Melon growing in film greenhouses on sun heating} 91-94
 19. Танасевич В. І. [Вплив біостимуляторів і фунгіцидів на травмоване насіння озимої пшениці] {Effect of biostimulators and fungicides on injured winter wheat seeds} 95-98
 20. Михайлов В. Г., Романюк Л. С., Щербина О. З., Стариченко В. М. [Висота рослин сої, особливості її мінливості й успадкування] {The soubean plant height, details of its variability and inheritance} 99-102
 21. Скворцов І. В. [Продуктивність ліній соняшнику при інцухті] {The sunflower line productivity at inzucht}102-106
 22. Онупрієнко Л. Г. [Виявлення анатомічної будови стебел коноплі для подальшої селекції у напрямі збільшення вмісту волокна] {Revealing detail of anatomic structure of hemp stalks for further breeding in the direction of the increase of fibre contene} 107-114
 23. Міщенко С. В. [Успадкування статі однодомних конопель при гібридизації] {Sex inheritance in monoecious hemps at the hybridization} 114-120
 24. Васюта С. О. [Особливості розмноження нових сортів аличі великоплідної] {Details of new large-fruited cherry plum cultivar propagation} 120-122