Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 631.559:633.11:631.53.01
В.Я. Ятчук, кандидат сільськогосподарських наук
А.В. Шаповал, кандидат сільськогосподарських наук
І.А. Лутак, науковий співробітник
Л.В. Богатир, науковий співробітник
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ НАСІННЯ

Реалізація генетичного потенціалу сучасних сортів можлива тільки за використання для сівби насіння з високими посівними якостями та врожайними властивостями. Оптимальним вирішенням цієї проблеми може стати поліпшення якості насіннєвого матеріалу, що дасть змогу запобігти масовим втратам навіть під впливом несприятливих кліматичних умов. Нині відсутні чіткі методичні рекомендації, щодо використання для сівби найбільш продуктивних фракцій насіння пшениці ярої. Враховуючи розбіжність думок щодо впливу крупності насіння на формування урожайності та посівних якостей насіння пшениці ярої і визначило мету наших досліджень. Метою досліджень було дослідити залежність показників урожайності зерна і насіння пшениці ярої від фракції висіяного насіння з подальшим визначенням оптимального фракційного складу насіння культури і сортів, що вивчаються. В процесі роботи застосовували спеціальні та загальнонаукові методи досліджень: польовий метод, який доповнювався лабораторним; математично-статистичні методи досліджень.
Предметом досліджень були сорти пшениці ярої Рання 93 і Недра; фракції насіння 1,7 – 2,0 мм (мінімальна); 2,0-2,2 мм; 2,2-2,4 мм; 2,4-2,6 мм; 2,6 і > мм; 2,2 і > мм (контроль).

Показники посівних якостей насіння та польова схожість у пшениці ярої є кращими за використання середнього та крупного за розмірами насіння, а саме – 2,4-2,6; 2,2 і > та 2,6 і > мм. Істотної різниці в показниках урожайності зерна та насіння при сівбі цих фракцій не має і це насіння рівноцінне. Дрібне насіння (фракція 1,7-2,0 мм) дає низьку врожайність і не забезпечує стабільність врожаїв, тоді як використання самого крупного – економічно не доцільно. Коефіцієнт продуктивного кущення мав зворотну залежність від густоти рослин перед збиранням урожаю. На вміст фракцій у насіннєвій партії насіння великою мірою впливає фактор погодно-кліматичних умов. Більш сприятливі умови вирощування сприяють зменшенню виходу мілких фракцій насіння і збільшенню – крупних.

Ключові слова:пшениця яра, фракція насіння, сорт, посівні якості, коефіцієнт розмноження, урожайність.