Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 633.1:633.3
М. І. Штакал, доктор сільськогосподарських наук
В. М. Штакал, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

СТВОРЕННЯ РІЗНОДОСТИГАЮЧИХ ТРАВОСТОЇВ НА ОСУШЕНИХ ЗАПЛАВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ

Висвітлені питання створення різнодозріваючих травостоїв на основі підбору різних за стиглістю видів і сортів трав. Кращими серед ранньостиглих травостоїв є суміш грястиці збірної Київська рання 1 з китником лучним Сарненський ранній і стоколосом безостим Арсен. Середньостиглі травостої забезпечують найвищу продуктивність, коли до їх складу входить костриця східнасортів Людмила і Закат, очеретянка звичайна сорту Сарненська 40, стоколос безостий сорту Арсен та їх суміші. Серед пізньостиглих травостоїв кращою виявилася суміш тимофіївки лучної сорту Вишгородська, мітлиці велетенської сорту Сарненська пізня, грястиці збірної сорту Українка. Встановлено тривалість оптимальних строків збирання травостоїв. Наведено порівняльну продуктивність окремих видів трав і сумішей старих і нових сортів. Доведено можливість організації лучних конвеєрів на основі сівби різних за стиглістю сортів грястиці збірної Київська рання 1, Муравка, Українка.

Ключові слова: травосуміші, сортосуміші, щільність травостою, заплавні торфові грунти, продуктивність трав, строки стиглості.