Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 631.811: 631.427.2.
М.А. Ткаченко, доктор сільськогосподарських наук
Ю.О. Драч, кандидат біологічних наук
ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН”

ВИДОВЕ ГЕНОТИПНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ УДОБРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 

У статті наведено результати досліджень (2013-2015 рр.) з вивчення ефетивності застосування доз добрив, розрахованих за видовим генотипним співвідношенням (ВГС) елементів живлення сільськогосподаських культур, в ланці сівозміни соя – пшениця яра – соя на сірому лісовому грунті в Правобережному Лісостепу.

Виявлено, що найефективнішою є сівозмінна доза N70P14,3K20Ca12,3Mg4,3яка забезпечила найвищу врожайність 5,31 т/га з.о., тоді як загальноприйнята доза N70P60K60 сформувала урожайність на 42,2% нижчу. За внесення N70P14,3K20Ca12,3Mg4,3 рівень окупності 1 кг NPK складав 28,6 кг з.о., а для 1 кг NPKCaMg – 24,7 кг з.о, тоді як загальноприйнята доза удобрення забезпечила 3,9 кг з.од. При цьому умовно чистий дохід був на рівні 7142,63 грн./га, загальноприйнята доза призвела до збитків –1825,9 грн./га.

Ключові словаелементи живлення, сільськогосподарські культури, видове генотипне співвідношення, дози добрив, економічна ефективність.