Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 633.11:631.527:631.524.022
В. М. Стариченко, кандидат сільськогосподарських наук
М. І. Штакал, доктор сільськогосподарських наук
Л. М. Голик, кандидат сільськогосподарських наук
А. М. Кирильчук, кандидат сільськогосподарських наук
Н. А. Ткачова, кандидат сільськогосподарських наук
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

МОДЕЛЬ СОРТУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО СПИРТОДИСТИЛЯТНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА

Метою роботи було створеннямоделі сорту тритикале озимого спиртодистилятного напряму використання зерна для Північного Лісостепу та Полісся України. Методи. Обліки в польових та лабораторних умовах, інфрачервона спектроскопія, світлова мікроскопія. Результати. Визначені актуальні для тритикале спиртодистилятного напряму використання показники, сформовані параметри моделі сорту тритикале озимого. Визначено рекомендований рівень розвитку ознак: урожайність більше 10 т/га, маса 1000 зерен 55-60 г, вміст крохмалю більше 70 %, в ньому амілопектину більше 75%,білку 6-10 %, діаметр гранул крохмалю менше 23 мкм, вихід спирту з однієї тони шроту більше 450 л. Висновки. Розроблено модель сорту та визначено рекомендований рівень розвитку ознак сорту тритикале озимого для спиртодистилятного напряму технологічного використання зерна. При забезпеченні таких характеристик отримуємо вихід біоетанолу 4,5 тис. л/га, що виводить тритикале в лідери серед біоенергетичних культур для виробництва спирту.

Ключові слова: тритикале, модель сорту, селекційно-генетичні критерії, біоетанол.