Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 635.652/654:631.558.3
О.В. Овчаруккандидат сільськогосподарських наук
О.В. Овчарукасистент
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
В.В. Акуленко, науковий співробітник
ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН”

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ КВАСОЛІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

У статті розглянуто результати досліджень високопродуктивних сортів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.), їх продуктивність та якісні показники в умовах Західного Лісостепу. 

Результати біометричного аналізу виявили, що рослини квасолі різнилися за показниками залежно від сорту. За висотою рослини сорти розподілились таким чином: низькі (< 51 см) – Галактика, Щедра, Отрада, Ювілейна 287, Станичная, Надія; середні (51-70 см) – Мавка, Докучаєвська, Несподіванка, Первомайска, Буковинка, Подоляночка; високі (>70 см) – Харківська штамбова, Перлина, Веселка, Дніпрянка. Висота прикріплення нижнього бобу найвищою була у сортів Галактика та Станичная – 16,6 см, у сорту Отрада – 16,3 см, найнищою у сорту Дніпрянка – 7,7 см. Висота від поверхні ґрунту до кінчика нижнього бобу найвищою була у сорту Перлина – 7,3 см.

Встановлено, що найбільша кількість міжвузлів була у сорту Несподіванка – 19,0 шт., найменша у сортів Панна – 6,3 та Станичная – 8,0 шт. Кількість гілок найбільшою була у сорту Славія – 4,8 шт., найменшою у сорту Панна – 2,6 та Галактика – 2,8 шт. Найбільша кількість бобів на рослині встановлена у сорту Несподіванка – 27,1 шт., найменша у сорту Станичная – 7,9 шт. Маса 1000 насінин найвищою була у сорту Станичная – 567,8 г, тоді як найменша у сорту Перлина – 193,1 г.

Залежно від сорту зерно квасолі містить сирого протеїну в межах 18,75 % у сорту Первомайська до 23,38 % у сорту Славія. Вміст клітковини –3,7-5,5, золи – 3,29-3,94%, БЕР – 55,5-59,9 %.

Ключові слова: квасоля звичайна, сорт, біометричні показники, зерно, продуктивність, хімічний склад.