Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 631.582
Д.В. Літвінов, доктор сільськогосподарських наук
Т.Р. Кальчун
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
Т.І. Гордієнко, кандидат сільськогосподарських наук
ПАНФИЛЬСКА ДС ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

КОРОТКОРОТАЦІЙНІ ЗЕРНОВІ СІВОЗМІНИ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Мета: виявити закономірності формування поживного режиму ґрунту та продуктивності сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах на 100% насичених зерновими за органічної системи удобрення. 

МетодиПольовий, лабораторний,порівняльно-аналітичний.

РезультатиВивчено вплив застосування добрив у зерновій сівозміні короткої ротації на особливості водного режиму ґрунту, баланс біогенних елементів у системі «рослина–добриво» та продуктивність сільськогосподарських культур.

Висновки: У середньому за роки досліджень сумарні витрати вологи на формування одиниці сухої речовини врожаю культур 4-пільної сівозміни показали їх суттєве зменшення на варіанті органічної системи удобрення порівняно до неудобреного контролю на 19,4–51,8%. Застосування органічної системи удобрення у короткоротаційній зерновій сівозміні: горох-пшениця озима-кукурудза на зерно-ячмінь ярий, забезпечило збільшення урожайності культур порівняно до варіанту без унесення добрив: гороху на 8,4%, ячменю ярого на 29%, кукурудзи на зерно на 33%, пшениці озимої на 26%.

Ключові слова: короткоротаційна сівозміна, органічні добрива, сільськогосподарські культури, запаси продуктивної вологи, продуктивність, родючість ґрунту.