Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 633.1:632.631.526.32(477.82)
М. М. Ключевич, кандидат сільськогосподарських наук
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
В. М. Плакса, кандидат сільськогосподарських наук
ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІСГ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ НААН

УРАЖЕННЯ ЗБУДНИКАМИ ХВОРОБ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО У ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

Досліджено розвиток основних мікозів: борошнистої роси, бурої листкової іржі, септоріозу листя, кореневих гнилей та фузаріозу колоса. на посівах сортів тритикале ярого у Західному Поліссі. Встановлено домінуюче положення серед мікозів на культурі хвороб листя: бурої листкової іржі та септоріозу листя. Відзначено стійкість сортів культури до борошнистої роси на рівні 7-8 балів. Сорти Боривітер харківський, Легінь харківський і Сонцедар харківський характеризувалися підвищеним рівнем стійкості до хвороб (8 балів). Зазначено, що серед збудників комплексу кореневих гнилей на тритикале ярому переважали: Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem, Fusarium oxysporum E.F. Sm.&Swingle, Cercosporella herpotrichoides Fron., Rhizoctonia cerealis E.P. Hoeven. Розвиток їх на сортах: Аіст харківський, Арсенал, Боривітер харківський, Коровай харківський, Легінь харківський і Сонцедар харківський у 2015 році не спостерігався. За результатами комплексної оцінки тритикале ярого відзначено сорти Боривітер харківський і Сонцедар харківський, які поєднують підвищену стійкість до хвороб та високу врожайність зерна, що в середньому становила відповідно 4,30 та 4,81 т/га. Відзначено сорти Арсенал
та Оберіг харківський, які формували вищу урожайність, проте поступалися за стійкістю до мікозів. Досліджено кореляційну залежностей між урожайністю зерна та розвитком хвороб і показано, що коефіцієнти кореляції складали: для борошнистої роси r = – 0,72, бурої листкової іржі r = – 0,35, септоріозу листя r = – 0,68, кореневих гнилей r = – 0,53 і фузаріозу колоса r = – 0,52. Щодо усіх досліджуваних показників, крім розвитку бурої листкової іржі, коефіцієнти кореляції були достовірні при p < 0,05. Виявлено високий множинний зв’язок, між основною ознакою – продуктивність рослин – (R = 0,81
і D = 0,66) і сукупним впливом розвитку хвороб.

Ключові слова:тритикале яре, сорти, грибні хвороби, розвиток, урожайність зерна