Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

В.Ф. Камінський, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України. ННЦ “Інститут землеробства НААН”

НАУКОВІ ЗАСАДИ БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Проаналізовано стан та наукові засади розвитку біологічного землеробства в умовах зміни клімату. Розкрито основні складові систем землеробства і їхнє значення у контексті подальшого розвитку біологічного землеробства.
Підтверджено визначальну роль сівозмінного фактора, бобових культур, системи удобрення, інших факторів у формуванні засад біологічного землеробства. Розкрито критерії оцінювання біологічного землеробства, зокрема екологічність, адаптивність, біологічність, наукоємність.

Ключові слова: біологічне землеробство, агроекосистема, сівозміна, бобові культури, система удобрення, органічні добрива, побічна продукція.