Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 631.811.98:633.1/.31
Г.І. Демидась, доктор сільськогосподарських наук
С.С. Пророченко, аспірант
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА СТИМУЛЯТОРА
РОСТУ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШЕЙ НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ

Представлено результати досліджень щодо вивчення ефективності застосування мінерального живлення і стимулятора росту Фумар, їх впливу на показники якості люцерно-злакового травостою. Виявлено ефективність внесення мінеральних добрив у нормі N 60P 60K 90в поєднані зі стимулятором росту порівняно з варіантами без удобрення. Вищі показники якості отримано у травосумішці, яка складалася з люцерни посівної, стоколосу безостого, пажитниці пасовищної. Найвищий вміст перетравного протеїну відзначено у одновидовому посіві люцерни посівної за внесення добрив у дозі N 60P 60K 90 та стимулятора росту Фумар – 20,1 %.

Ключові словалюцерно-злакова травосумішка, мінеральне живлення, стимулятор росту, білок, жир, зола, протеїн.