Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 633.1/.31:631.53.04:631.8:330.131.5
Г.І. Демидась, доктор сільськогосподарських наук
Ю.В. Демцюра, аспірант
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СУМІШЕЙ ЛЮЦЕРНИ І ЗЛАКОВИХ ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СКЛАДУ, СПОСОБУ СІВБИ ТА РІВНЯ УДОБРЕННЯ

Висвітлено вплив способів сівби, рівня мінерального удобрення та видового складу багаторічних травосумішей на формування економічної ефективності їх вирощування. 

Використано наступні види і сорти трав: люцерна посівна сорту Синюха, очеретянка звичайна сорту Київська, пирій безкореневищний сорту Марусинський, стоколос безостий сорту Арсен, костриця лучна сорту Катріна, грястиця збірна сорту Українка, тонконіг лучний сорту Приєкульський. Вивчено вплив сівби в один рядок та роздільно смугами через 2 рядки. Встановлено, що найвищий рівень чистого прибутку з 1 га посіву забезпечується за внесення повного мінерального удобрення та смугового способу сівби бобово-злакових сумішей люцерни із стоколосом і тонконогом (15025 грн/га), а також з очеретянкою і тонконогом (14850 грн/га).

Ключові слова: економічна ефективність, видовий склад, травосуміші, рівень удобрення, спосіб сівби.