Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 633.358:63:551.521.64:521.5

С.П. Дворецька, провідний науковий співробітник
Т.М. Рябокінь, науковий співробітник
Т.В. Каражбей, провідний агроном
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ВПЛИВ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ГОРОХУ

Залежність рівня реалізації генетичного потенціалу гороху від погодних умов досить висока. При цьому, найбільший вплив на продуктивність культури в усіх ґрунтово-кліматичних зонах мають умови зволоження та температурний режим, які складаються впродовж вегетаційного періоду й особливо від початку закладання генеративних органів до цвітіння. 

У свою чергу не менш важливим аспектом, який впливає на рівень урожайності та її стабільність, є оптимальне поєднання всіх агрозаходів та підбір сортів у відповідності з їх вимогами до ґрунтово-кліматичних умов вирощування.

Проведені дослідження та отримані результати підтвердили визначальну роль метеорологічного фактору у формуванні продуктивності культури й ефективність дії добрив, інокуляції, системи захисту. 

За результатами досліджень встановлено, що головним фактором, який визначав рівень реалізації потенціалу продуктивності гороху й ефективності дії складових технології в умовах 2011-2013 рр., виявився рівень вологозабезпечення культури, що визначався кількістю опадів упродовж вегетаційного періоду. Найбільш сприятливі умови для росту, розвитку та формування продуктивності культури склались у 2012 році. Найвищий урожай зерна гороху сортів Чекбек (3,81 т/га) та Клеопатра (4,23 т/га) забезпечив проект технології, який включав внесення мінеральних добрив у дозах N 15P 60K 90 у поєднанні з дворазовим підживленням азотними добривами по N 15 й внесення рістстимулюючого препарату «Росток» з обробкою насіння поліштамом та застосування інтегрованої системи захисту посіву.

Ключові слова: горох, погодні умови, сорт, спосіб догляду за посівами, інокулювання, урожайність.