Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 663.85:631. 445.4:631.811.98
В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
І. С. Москва
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОДУКТИВНІСТЬ РИЖІЮ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ПІВДЕННОМУ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ

Висвітлено результати досліджень, проведених упродовж 2014-2015 рр. на чорноземі південному на базі ННПЦ Миколаївського НАУ із вивчення ефективності застосування сучасних регуляторів росту рослин на продуктивність рижію ярого. Визначено вплив листкового підживлення і передпосівного оброблювання насіння на особливості росту, розвитку та продуктивність рижію ярого сорту Степовий 1. Встановлено залежність між основними елементами продуктивності рослин та врожайністю насіння під впливом застосування регуляторів росту. Встановлено, що їх застосування значно впливало на рівень урожайності насіння рижію ярого. У кращих варіантах досліду врожайність сформована на рівні 15,0 ц/га. 

Ключові слова:рижій ярий, біопрепарати, передпосівне оброблювання насіння, позакореневе підживлення, урожайність насіння.