Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2010. – Вип. 1-2. – 178 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 1-2, 2010 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 26 квітня 2010 р., протокол № 4.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Слюсар І.Т., Гера О.М. Продуктивність багаторічних травосумішей у сівозмінах на торфових грунтах Полісся
Задубинна Є.В. Вплив добрив та основного обробітку осушуваних торфових грунтів лісостепу на врожайність сої
Слюсар І.Т., Зосимчук О.А. Вплив удобрення на урожайність малопоширених кормових культур та рівень накопичення ними 137Сs на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся
Кирилюк В.П. Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від систем основного обробітку ґрунту
Слюсар І.Т., Зосимчук М.Д. Продуктивність багаторічних трав на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах Західного Полісся
Танчик С.П., Ямковий В.Ю. Гумусний стан чорнозему типового залежно від обробітку ґрунту
Кочик Г.М. Основний обробіток ґрунту в зерно”просапній сівозміні Полісся
Ґудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Ефективність біологічних методів боротьби з бур’янами
Малиновська І.М., Зінов’єва Н.А. Вплив забруднення сірого лісового ґрунту нафтопродуктами на його фітотоксичні властивості і стан мікробіоценозу
Буслаєва Н.Г. Ефективність форм фосфорних добрив для підвищення продуктивності агроценозу на сірому лісовому грунті
Коваленко Т.М. Вплив удобрення конюшини лучної на функціонування симбіотичної системи Rhizobium”Trifolium
Головіна О.Л. Використання земельних ресурсів в умовах реформування аграрного сектору

РОСЛИННИЦТВО

Сіроштан А.А., Кавунець В.П., Шаповал А.В. Вплив строків сівби насіння озимої пшениці на тривалість післязбирального дозрівання
Блажевич Л.Ю., Кравченко Л.О. Фотосинтетична діяльність посівів тритикале ярого залежно від систем удобрення та захисту
Кушніренко М.І. Вплив мінеральних добрив на якість тритикале ярого в Правобережному Лісостепу
Грищенко Р.Є., Шляхтурова С.П. Формування асиміляційного апарату і продуктивність посівів гречки залежно від системи удобрення
Любчич О.Г. Вплив азотного живлення на інтенсивність фотосинтезу та урожайність проса
Мирончук В.П. Продуктивність льону-довгунцю залежно від норм висівання насіння
Дрозд О.М. Продуктивність нових сортів льону-довгунцю у конкурсному сортовипробовуванні
Вишнівський П.С., Губенко Л.В., Ремез Г.Г., Лепеха В.Г. Вплив удобрення на формування продуктивності гірчиці білої
Ковальов В.Б., Семеній О.Г., Дмитренко Т.Ф. Вплив удобрення на структуру врожаю різних видів льону та вихід олії

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Москалець В.І., Москалець В.В., Москалець Т.З. Створення вихідного матеріалу для селекції озимого тритикале
Чернуський В.В. Роль інбрідингу в селекції пелюшки різних напрямів використання
Сердюк М.А., Тесновець П.І., Сердюк О.М. Результати селекції костриці лучної та стоколосу безостого
Бобер А.Ф., Останець Т.А. Насінна продуктивність екзотичних форм видів костриць при само- і перехресному запиленні