Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

К.: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 4. – 156 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 4, 2015 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 15 жовтня 2015 р., протокол № 10.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Камінський В. Ф., Шевченко І. П.,  Коломієць Л. П. Екологічно збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення в контексті децентралізації влади в Україні
Малиновська І. М., Ткаченко  М. А. Чисельність та фізіолого-біохімічна активність мікроорганізмів  горизонтів сірого лісового грунту
Нецик М. В. Зміна властивостей сірого лісового ґрунту після виведення з обробітку
Gera O. M. Influence of technological measures on water-physical properties on drained peat
Давидюк Г. В., Грищенко  Р. Є. Особливості визначення придатності ґрунту для вирощування сільськогосподарських культур

РОСЛИННИЦТВО

Гамаюнова В. В., Смірнова  І. В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу
Дрозд М. О. Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у Північному Лісостепу
Камінський В. Ф.,  Дворецька С. П., Рябокінь Т. М., Каражбей  Т. В. Формування урожаю сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування у Пвнічному Лісостепу
Заболотний  Г. М., Циганський  В. І., Циганська  О. І. Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу
Сайко В. Ф., Вишневський  В. С. Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон
Голодна А. В., Шляхтуров Д. С., Столяр  О. О. Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів у північній частині Правобережного Лісостепу
Ратошнюк В. І. Урожайність люпину вузьколистого залежно від елементів технології його вирощування в Полісcі
Лихочвор В. В., Костючко  С. С. Продуктивність буряків цукрових залежно від строків сівби у Лісостепу Західному
Гамаюнова В. В., Дьомін  О. В. Продуктивність розторопші плямистої в Південному Степу
Камінський В. Ф., Григорюк І. П., Теслюк В. В., Ковбасенко В. М. Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур
Пророченко С. С. Урожайність люцерно-злакових травостоїв залежно від рівня удобрення і технологій вирощування в Лісостепу Правобережному
Макуха О. В., Федорчук  М. І. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність фенхелю звичайного в Південному Степу

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Каленич П. Є. Вплив строків сівби та норми висіву насіння на урожайність пшениці озимої
Носенко Ю. М. Моніторинг селекційних інновацій в насінництві картоплі