Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 3-4. – 240 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 3-4, 2016 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 23 грудня 2016 р., протокол № 15.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Ткаченко М.А., Шкляр В.М., Дергач М.О., Замлинська В.М. Агрохімічні властивості сірого лісового ґрунту залежно від вапнування та різних систем удобрення
Кравчук М. М., Кропивницький Р. Б., Довбиш Л. Л., Яковенко О.П. Зміна агрофізичних показників світло-сірого лісового ґрунту залежно від способів основного обробітку та удобрення в Правобережному Поліссі
Малиновська І.М., Ткаченко М.А., Черниш О.О.,   Сорока О.П. Спрямованість мінералізаційних процесів у сірому лісовому ґрунті за вапнування та мінерального удобрення
Єкель Г.В., Коваленко Г.В., Лупеха І.М. Особливості формування ефективності виробництва зерна кукурудзи при вирощуванні в органічній системі землеробства
Малієнко А.М., Гаврилов С.О., Борис Н.Є. Продуктивність кукурудзи на зерно за різних способів основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні
Слюсар І.Т., Богатир Л.В., Єзерковський А.В. Вплив способів основного обробітку осушуваного торфо-глейового ґрунту на його родючість та врожайність жита озимого і гречки
Шувар І.А., Корпіта Г.М. Вплив елементів технології вирощування на забур’яненість та продуктивність ячменю ярого і картоплі
Грищенко Р.Є., Любчич О.Г., Глієва О.В., Мазуренко Т.В. Ефективність бактеризації насіння круп’яних культур в органічному землеробстві

РОСЛИННИЦТВО

Малиновська І.М., Борко Ю.П., Юла В.М., Пипчук Н.М. Водоутримувальна здатність рослин пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення
Олійник К.М., Блажевич Л.Ю. Продуктивність пшениці озимої сорту Столична за технологій вирощування різної інтенсивності
Камінська В.В., Дудка О.Ф., Мушик Б.В. Продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування
Голодна А.В., Буслаєва Н.Г., Столяр О.О. Особливості формування симбіотичного апарату рослинами люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів
Поліщук С.В. Стійкі сорти сої як елемент технології захисту від хвороб
Подпрятов Г.І., Давиденко А.Ю. Вплив температури отеплення на якість бульб картоплі
Юла В.М. Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м’якої ярої сорту Недра

КОРМОВИРОБНИЦТВО

Кургак В.Г., Волошин В.М. Вплив удобрення та режимів використання на продуктивність різнотипних лучних травостоїв
Panasyuk S., Tkachenko A., Vitvitska O., Sokolyuk Yu. The role of grass-root herbs in the creation of cereal herbages with different ripening period

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Левченко Т.М., Байдюк Т.О. Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого
Михайлов В.Г., Романюк А.С., Щербина О.З.,Тимошенко О.О., Ткачик С.О. Успадкування кількісних ознак у гібридів квасолі F1
Погоріла Л. Г. Вплив інокуляції насіння на посівні якості сої
Гудзенко В.М., Васильківський С.П. Використання різних строків сівби як фону для виділення стабільних за врожайністю селекційних ліній ячменю озимого