Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 1. – 180 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 1, 2015 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 16 березня 2015 р., протокол № 3.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Вавринович О.В. Вплив сівозмінного чинника на забур’яненість посівів ячменю ярого
Квасніцька Л.С. Продуктивність короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу
Корсун С.Г., Шкарівська Л.І., Гірник В.В., Білий Р.М. Застосування відходів олійно-жирової та солодової промисловості на добриво

РОСЛИННИЦТВО

Колодяжний О.Ю., Патика М.В., Танчик С.П. Формування біологічного потенціалу пшениці озимої за різних систем землеробства
Рожков А.О., Гутянський Р.А. Формування фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлення
Рябокінь Т.М. Вплив факторів інтенсифікації на фотосинтетичну діяльність посівів гороху
Грищенко Р.Є., Любчич О.Г., Мазуренко Т.В. Фотосинтетична продуктивність посівів гречки в Північному Лісостепу
Камінський В.Ф., Глієва О.В. Продуктивність та якість зерна проса за різних рівнів удобрення
Павленко Г.В. Вплив елементів технології вирощування на якість насіння сої в Правобережному Лісостепу
Ковальчук Н.В. Вплив біологічного живлення на продуктивність сортів сої
Ратошнюк В.І. Продуктивність люпину вузьколистого залежно від рівнів мінерального живлення
Пасацька В.С., Гаврилюк Н.М. Найпоширеніші фітофаги пшениці озимої та заходи контролю їх чисельності в північній частині Лісостепу

КОРМОВИРОБНИЦТВО

Слюсар С.М. Хімічний склад біомаси сорго залежно від виду, добрив та укосу
Цимбал Я.С. Якість корму багаторічних трав та сумішей однорічних культур у зеленому конвеєрі
Повидало В.М., Ткаченко О.І. Продуктивність вегетативної маси насінників багаторічних злакових трав залежно від удобрення
Хоміна В.Я., Тарасюк В.А. Урожайність розторопші плямистої залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Taranenko L.K., Yatsyshen O.L. Genetic grounding for improvement of Fagopyrum esculentum Moench breeding methods
Тимошенко О.В., Голик Л.М., Стариченко В.М., Заїка Є.В., Вітвіцька О.І. Кореляційний зв’язок висоти рослин із вмістом протеїну та їх мінливість у гібридних популяціях другого покоління пшениці озимої
Юрченко Т.В., Волощук С.І. Мінливість ознак продуктивності гібридно-мутантних популяцій пшениці м’якої озимої
Лутак І.А., Шаповал А.В. Насіннєва продуктивність пшениці ярої залежно від фракційного складу, сорту та рівнів удобрення
Катеринчук І.М., Вишнівський П.С. Продуктивність ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та застосування рістрегулюючого фунгіциду Піктор