Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2013. – Вип. 1-2. – 192 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 1-2, 2013 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 16 травня 2013 р., протокол № 4.

ЗМІСТ

Камінський В.Ф. Науково-методичні основи досліджень з розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Ткаченко М.А., Григора Т.І. Вплив побічної продукції на відтворення гумусу за органічного землеробства
Мельник А.І. Стан і перспективи вапнування грунтів в Україні
Демиденко О.В. Біогенно-рециркуляційне відновлення фізико-хімічних і агрофізичних властивостей у процесі грунтоутворення чорнозему типового Лівобережного Лісостепу
Бердніков О.М., Скачок Л.М., Потапенко Л.В., Мілютенко Т.Б. Лізиметричні дослідження в агрохімії та агроекології
Рудик Р.І., Савчук О.І., Мельничук А.О. Перспективи розвитку органічного виробництва в Поліссі
Корсун С.Г., Бонюк З.Г., Буслаєва Н.Г., Клименко І.І., Белемець Н.М. Вплив техногенного навантаження на морфометричні показники листкової поверхні рослин роду Таволга (Spiraea L.)

РОСЛИННИЦТВО

Юла В.М., Дрозд М.О. Формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування
Романюк П.В., Блажевич Л.Ю., Єгупова Т.В. Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності тритикале ярого в Правобережному Лісостепу
Кононюк Л.М., Натальчук Т.А., Давидюк Г.В. Вплив технології вирощування на показники якості та врожайність пшениці озимої в умовах північної частини Лісостепу
Сень О.В., Асанішвілі Н.М., Величко В.П. Особливості вирощування перспективних гібридів кукурудзи у північній частині Лісостепу
Грищенко Р.Є. Вплив рівня удобрення на якісні показники зерна гречки
Вишнівський П.С. Кратність прояву несприятливих погодних умов у зоні Лісостепу при вирощуванні капустяних олійних культур
Пиндус В.В. Азотфіксувальна здатність сої за органічного вирощування в Правобережному Лісостепу
Вишнівська Ю. С. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність льону олійного
Голодна А.В., Акуленко В.В., Столяр О.О. Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від елементів технології вирощування в північній частині Лісостепу
Голодна А.В., Яблонська В.В. Продуктивність люпину вузьколистого залежно від удобрення та інокулювання
Карпук Л.М. Вплив біологічних форм цукрових буряків на проростання насіння і рівномірність розміщення рослин в рядку
Слюсар С.М., Оксимець О.Л. Вплив способів внесення органічних добрив на продуктивність сорго суданського
Боговін А.В., Пташнік М.М. Визначення ступеня порушеності трав’янистих екосистем залежно від антропогенного впливу
Молдован В.Г., Слюсар І.Т. Продуктивність бобово!злакових травосумішей на схилових землях Західного Лісостепу

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Шаповал А.В., Мельник В.В., Лутак І.А., Хіцька І.М. Вплив фракції насіння на урожайність сортів пшениці ярої та вівса
Бобер А.Ф., Остапець Т.А. Генетична природа ознаки кольору пластинки листя у видів костриці

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Присяжнюк М.В. Історія розвитку землеробства як галузі та науки